top of page

PROVOZNÍ PRINCIP:

 

BUNĚČNÁ KOMUNIKACE

Buňky komunikují

Snadné použití a sžádné vedlejší účinky, LIMFA© Therapy působí okamžitě, hloubkově, v jakékoli environmentální i fyzické situaci a v naprostém bezpečí, představuje mimořádnou inovaci v oboru léčby bolesti, fyzické  a regeneraci tkání, umožňující návrat k normální funkci ve výrazně zkrácených časech a bez léků nebo užívání omezených dávek.

ČISTÝ digitální signál

Recent studies have shown that some complex and variable magneto-electric fields, at Extremely Low Frequency (<100 Hz), Extremely Low Intensity (<80 µT) and specific  variable sequences, are biologically effective.

The forced vibration of all the free ions on the surface of the plasma membrane of the cell, caused by an oscillating external magnetic field, consistent with the electric charge of the cell, is able to atypically open the electro-sensitive channels of the plasma membrane and thus to cause an alteration of the cell’s electrochemical balance and functions.

However, it has been scientifically proven that the cells do not respond to stimulus from electric-magnetic fields with electromagnetic noise although complex and variable. In order to purify our signal, we developed a real computer able to emit digital signals without electromagnetic noise to 99%. This brought LIMFA© to a therapeutic efficacy never before achieved.

Rychle
Bezbolestný

Protokoly LIMFA® jsou založeny na informačních procesech bez indukovaných sekundárních fyzikálních efektů, které jsou naopak vytvářeny běžným přenosem energie v lidském těle.

Limfa®, sdělující poraněným buňkám komplexní terapeutické zprávy sebeopravy a regenerace, je použitelná od akutní fáze bez přenosu energie.

Bezpečný
Efektivní

Asi 500 zdokumentovaných případů publikovaných v autoritativních časopisech svědčí o překvapivé účinnosti v ortopedii, fyzikální medicíně, vnitřním lékařství a stomatologii.  

LIMFA® byla testována prestižními univerzitami a výzkumnými ústavy, které potvrzují absolutní bezpečnost jak pro pacienty, tak pro obsluhu.

Certifikováno

Certifikace TUV, významné vědecké a klinické reference,  exkluzivita, národní a mezinárodní studie, řešení „nemožných“ případů....Limfa®, evoluce, která zlepšuje život!

Užitečný

Snadné použití, bez variabilních nákladů a spotřebního materiálu, dokáže  ošetřit dva pacienty současně, je automatický, aplikovatelný na oděvy, sádry a protézy, je přenosný, pohodlný a bezpečný.

bottom of page