top of page

OUR PURPOSE

Výskum

Rozvíjať

Starostlivosť

Titolo grande

SPOLOČNOSŤ

 

Eywa srl je spoločnosť so sídlom v Taliansku, ktorá navrhuje, vyvíja, vyrába a predáva vysoko inovatívne zdravotnícke pomôcky.

Naša spoločnosť považuje úspech za výsledok dôsledného vedeckého výskumu, finančných investícií do nepretržitého technologického výskumu a zanietenej práce medzinárodného tímu na vysokej úrovni.
Klinické výsledky zaznamenané vo všetkých rôznych terapeutických oblastiach robia z Eywy jedinečnú spoločnosť z hľadiska spoľahlivosti, efektívnosti a inovácie.

Neustále pracujeme na:

  1. Prispieť ku konsolidácii klinickej expertízy v oblasti infra- a intracelulárnej komunikácie, prejsť od laboratórneho výskumu k in vivo aplikácii terapií, ktoré s využitím našich technológií dokážu vyriešiť rozšírené symptómy a patológie so zvyšujúcou sa účinnosťou.

  2. Overiť prostredníctvom vedeckých a pozorovacích štúdií klinickú účinnosť Limfa® Therapy s cieľom vedecky preukázať jej schopnosť byť účinný v rôznych terapeutických oblastiach.

  3. Pokračovať vo vývoji nových sekvencií a vedieť aplikovať výsledky nášho výskumu stále presnejším a bezpečnejším spôsobom.

METÓDA

"Ak sa to nedá vyjadriť číslami, nie je to veda, je to názor."

 

Robert Anson Heinlein

Vedecký výskum je základom pre rozvoj našich technológií a každý rok investujeme 20 % našich príjmov do efektívnejšej liečby a liečby chorôb.

EBM(medicína založená na dôkazoch)

bottom of page